Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Jumbo De Jong website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Jumbo De Jong website bekend worden gemaakt. Door contact te leggen en te behouden met de Jumbo De Jong website stemt u in met deze voorwaarden.

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. Jumbo De Jong kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Jumbo De Jong instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

Jumbo De Jong kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Jumbo De Jong website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Jumbo De Jong behoudt zich het recht voor om de Jumbo De Jong website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Jumbo De Jong streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Jumbo iedere aansprakelijkheid af.